Góc học tập

Gương mặt xuất sắc: Lê Xuân Thắng
Chúc mừng bạn Lê Xuân Thắng đã xuất sắc đạt được chứng chỉ FLYERS với tổng điểm 14/15 khiên kỹ năng speaking đạt điểm số tuyệt đối 5/5 khiên
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Phạm Thái Vĩnh An
Chúc mừng bạn Phạm Thái Vĩnh An học viên lớp TJ 3.4A đã xuất sắc đạt được chứng chỉ FLYERS với điểm số rất cao 14/15 khiên
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Trần Phương Dung
Chúc mừng bạn Trần Phương Dung học viên lớp TJ 3.4a đã xuất sắc đạt được chứng chỉ KET với điểm số rất cao tương ứng với trình độ A2
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Bùi Khánh Linh
Chúc mừng bạn Nguyễn Bùi Khánh Linh học viên lớp TJ 4.2b đã xuất sắc đạt được chứng chỉ PET với điểm số rất cao tương ứng với trình độ B1
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Vũ Phan Linh
Chúc mừng bạn Vũ Phan Linh học viên lớp TP3.1A đã xuất sắc đạt được chứng chỉ với kỹ năng speaking đạt điểm số tuyệt đối 5/5 khiên
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Vũ Hà My
Chúc mừng bạn Vũ Hà My học viên lớp TP 3.1A đã xuất sắc đạt được chứng chỉ FLYERS với tổng điểm 13/15 khiên
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Phạm Nhật Quang
Chúc mừng bạn Phạm Nhật Quang học viên lớp TJ 3.5A đã xuất sắc đạt được chứng chỉ FLYERS với kỹ năng speaking đạt điểm số tuyệt đối 5/5 khiên
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Lê Quang Dũng
Chúc mừng bạn Lê Quang Dũng học viên lớp TP 1.5C đã xuất sắc đạt được chứng chỉ STARTERS với số điểm tuyệt đối 15/15 khiên.
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Phạm Bảo Anh
Chúc mừng bạn Phạm Bảo Anh học viên lớp TJ2.5B đã xuất sắc đạt được chứng chỉ FLYERS với số điểm tuyệt đối 15/15 khiên
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Phạm Xuân Tuấn
Chúc mừng bạn Phạm Xuân Tuấn học viên lớp TP 1.5C đã xuất sắc đạt được chứng chỉ Starters với số điểm rất ấn tượng 14/15 khiên.
Xem thêm

Lịch khai giảng Đăng kí học thử