Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi năm học mới
admin - 2021-09-12 15:07:00

 ƯU đãi dành cho học viên mới

 1. Học viên đóng 1 khóa học:
  • Tặng 1 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng 1 set Balo, mũ áo Talky
  • Tặng 5% học phí hoặc theo ưu đãi thẻ VIP bạn học Talky
  • Tặng bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Mô tô - xe máy,  mức trách nhiệm tối đa 150 triệu/vụ
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên (không thấp hơn 300.000đ)..
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau KM
 1. Học viên đóng 2 khóa học :
  • Tặng 2 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng 1 set Balo, mũ áo Talky
  • Tặng 7% học phí hoặc theo ưu đãi thẻ VIP bạn học Talky
  • Tặng bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Mô tô - xe máy,  mức trách nhiệm tối đa 150 triệu/vụ
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên (không thấp hơn 300.000đ)..
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau KM
  •  Trả góp lãi suất 0% trong 6 tháng
 2. Học viên đóng 1 năm:
  • Tặng 3 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng 1 set Balo, mũ áo Talky
  • Tặng 10% học phí hoặc theo ưu đãi thẻ VIP bạn học Talky
  • Tặng bảo hiểm hỗ trợ viện phí lên tới 250.000/ngày. (bao gồm cả dịch bệnh)  mức trách nhiệm tối đa 50 triệu/người/năm
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên (không thấp hơn 300.000đ)..
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau KM
  •  Trả góp lãi suất 0% trong 6 tháng
 3. Học viên đóng 2 năm:
  • Tặng 6 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng 1 set Balo, mũ áo Talky
  • Tặng 15% học phí hoặc theo ưu đãi thẻ VIP bạn học Talky
  • Tặng bảo hiểm hỗ trợ viện phí lên tới 250.000/ngày. (bao gồm cả dịch bệnh)  mức trách nhiệm tối đa 50 triệu/người/năm
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên (không thấp hơn 300.000đ)..
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau KM
  •  Trả góp lãi suất 0% trong 9 tháng 

Ưu đãi dành cho học viên tái nhập học: 

 1. Học viên đóng 1 khóa học:
  • Tặng 1 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng 5% học phí, thêm số % bằng 0.5* số Ngôi sao trên thẻ VIP của Talky English
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên (không thấp hơn 300.000đ)..
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau khuyến mại
 2. Học viên đóng 2 khóa học :
  • Tặng 2 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng 7% học phí, thêm số % bằng 0.5* số Ngôi sao trên thẻ VIP của Talky English
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên (không thấp hơn 300.000đ)..
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau khuyến mại
  • Trả góp lãi suất 0% trong 6 tháng
 3. Học viên đóng 1 năm:
  • Tặng 3 phiếu bốc thăm trúng thưởng
  • Tặng 1 set Balo, mũ áo Talky
  • Tặng 10% học phí, thêm số % bằng 0.5* số Ngôi sao trên thẻ VIP của Talky English
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên (không thấp hơn 300.000đ)..
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau khuyến mại
  • Trả góp lãi suất 0% trong 6 tháng
 4. Học viên đóng 2 năm:
  • Tặng 6 phiếu bốc thăm trúng thưởng
  • Tặng 1 set Balo, mũ áo Talky
  • Tặng 15% học phí, thêm số % bằng 0.5* số Ngôi sao trên thẻ VIP của Talky English
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên (không thấp hơn 300.000đ)..
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau khuyến mại
  • Trả góp lãi suất 0% trong 9 tháng

Ưu đãi dành cho học viên lớp IELTS: 

 1. Học viên đóng học phí 1/2 khóa (2,5 tháng/khóa)
  • Tặng bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Mô tô - xe máy,  mức trách nhiệm tối đa 150 triệu/vụ
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên (không thấp hơn 300.000đ)..
  • Anh chị em ruột được giảm 400.000đ học phí sau khuyến mại
 2. Học viên đóng học phí 1 khóa (5 tháng/khóa)
  • Tặng 2 phiếu bốc thăm trúng thưởng
  • Tặng 5% học phí, thêm số % bằng 0.5* số Ngôi sao trên thẻ VIP của Talky English
  • Tặng bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Mô tô - xe máy,  mức trách nhiệm tối đa 150 triệu/vụ
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên (không thấp hơn 300.000đ)..
  • Anh chị em ruột được giảm 400.000đ học phí sau khuyến mại
 3. Học viên đóng học phí 2 khóa
  • Tặng 2 phiếu bốc thăm trúng thưởng
  • Tặng 7% học phí, thêm số % bằng 0.5* số Ngôi sao trên thẻ VIP của Talky English
  • Tặng bảo hiểm hỗ trợ viện phí lên tới 250.000/ngày. (bao gồm cả dịch bệnh)  mức trách nhiệm tối đa 50 triệu/người/năm
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên (không thấp hơn 300.000đ)..
  • Anh chị em ruột được giảm 400.000đ học phí sau khuyến mại
  • Trả góp lãi suất 0% trong 6 tháng
 4. Học viên đóng học phí 3 khóa
  • Tặng 3 phiếu bốc thăm trúng thưởng
  • Tặng 1 set Balo, mũ áo Talky
  • Tặng 10% học phí, thêm số % bằng 0.5* số Ngôi sao trên thẻ VIP của Talky English
  • Tặng bảo hiểm hỗ trợ viện phí lên tới 250.000/ngày. (bao gồm cả dịch bệnh)  mức trách nhiệm tối đa 50 triệu/người/năm
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên (không thấp hơn 300.000đ)..
  • Anh chị em ruột được giảm 400.000đ học phí sau khuyến mại
  • Trả góp lãi suất 0% trong 9 tháng 

 Lưu ý: 

 • Học viên giới thiệu được tính khi học viên đó hoàn thiện học phí của khóa học
 • Các Ngân hàng áp dụng trả góp 0%: CityBank, SCB, VIB, HSBC, Vietcombank, ACB, OCB, Nam Á Bank, Standard Chartered.  
 • Quà tặng bảo hiểm không được quy đổi ra tiền mặt

Yêu cầu: Phụ huynh có sổ tiết kiệm tương ứng tại ngân hàng mở thẻ tín dụng hoặc sao kê lương 3 tháng hoặc 6 tháng tùy vào ngân hàng, hợp đồng lao động trên 1 năm hoặc trên 3 năm tùy vào ngân hàng, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, chứng minh thư. 

 • Ưu đã áp dụng từ ngày 12/9/2021 - 15/10/2021
Tin tức

Lịch khai giảng Đăng kí học thử