Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi tháng 3/2021
admin - 2021-03-18 09:43:00

 ƯU đãi dành cho học viên mới

 1. Học viên đóng 1 khóa học:
  • Tặng BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ XE MÁY hoặc tặng bảo hiểm trụ cột gia đình hạng VÀNG mức trách nhiệm tối đa 50 triệu
  • Tặng 1 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng 1 set Balo, mũ áo Talky
  • Tặng thêm 1 tuần học hoặc theo ưu đãi thẻ VIP bạn học Talky 
  • Tặng hoặc phần mềm MyE (từ TP2) /hoặc phần mềm Monkey trong khóa học
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên( không thấp hơn 300.000đ).
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau KM
 1. Học viên đóng 2 khóa học :
  • Tặng bảo hiểm trụ cột gia đình hạng VÀNG mức trách nhiệm tối đa 50 triệu
  • Tặng 2 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng 1 set Balo, mũ áo Talky
  • Tặng thêm 2 tuần học hoặc theo ưu đãi thẻ VIP bạn học Talky 
  • Tặng hoặc phần mềm MyE (từ TP2) /hoặc phần mềm Monkey trong khóa học
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên( không thấp hơn 300.000đ).
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau KM
  • Áp dụng trả góp lãi suất 0% trong vòng 6 tháng 
 2. Học viên đóng 1 năm:
  • Tặng bảo hiểm trụ cột gia đình hạng KIM CƯƠNG mức trách nhiệm tối đa 100 triệu
  • Tặng 3 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng 1 set Balo, mũ áo Talky
  • Tặng thêm 4 tuần học hoặc theo ưu đãi thẻ VIP bạn học Talky
  • Tặng hoặc phần mềm MyE (từ TP2) /hoặc phần mềm Monkey trong khóa học
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên( không thấp hơn 300.000đ).
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau KM
  • Áp dụng trả góp lãi suất 0% trong vòng 9 tháng 
 3. Học viên đóng 2 năm:
  • Tặng bảo hiểm trụ cột gia đình hạng KIM CƯƠNG mức trách nhiệm tối đa 100 triệu
  • Tặng 6 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng 1 set Balo, mũ áo Talky
  • Tặng thêm 10 tuần học hoặc theo ưu đãi thẻ VIP bạn học Talky
  • Tặng hoặc phần mềm MyE (từ TP2) /hoặc phần mềm Monkey trong khóa học
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP,  khi giới thiệu học viên( không thấp hơn 300.000đ).
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau KM
  • Áp dụng trả góp lãi suất 0% trong vòng 9 tháng 

 

Ưu đãi dành cho học viên tái nhập học: 

 1. Học viên đóng 1 khóa học:
  • Tặng BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ XE MÁY hoặc Tặng bảo hiểm trụ cột gia đình hạng VÀNG mức trách nhiệm tối đa 50 triệu
  • Tặng 1 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng thêm 01 tuần học * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP * 25% (không ít hơn 1 tuần)
  • Tặng hoặc phần mềm MyE (từ TP2) /hoặc phần mềm Monkey trong khóa học
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP, khi giới thiệu học viên( không thấp hơn 300.000đ).
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau KM
 2. Học viên đóng 2 khóa học :
  • Tặng bảo hiểm trụ cột gia đình hạng VÀNG  mức trách nhiệm tối đa 50 triệu
  • Tặng 2 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng thêm 01 tuần học * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP * 60% (không ít hơn 2 tuần)
  • Tặng hoặc phần mềm MyE (từ TP2) /hoặc phần mềm Monkey trong khóa học
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP, khi giới thiệu học viên( không thấp hơn 300.000đ).
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau KM
  • Áp dụng trả góp lãi suất 0% trong vòng 6 tháng
 3. Học viên đóng 1 năm:
  • Tặng bảo hiểm trụ cột gia đình hạng KIM CƯƠNG  mức trách nhiệm tối đa 100 triệu
  • Tặng 3 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng thêm 01 tuần học * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP * 100% (không ít hơn 4 tuần)
  • Tặng hoặc phần mềm MyE (từ TP2) /hoặc phần mềm Monkey trong khóa học
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP, khi giới thiệu học viên( không thấp hơn 300.000đ).
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau KM
  • Áp dụng trả góp lãi suất 0% trong vòng 9 tháng
 4. Học viên đóng 2 năm:
  • Tặng bảo hiểm trụ cột gia đình hạng KIM CƯƠNG  mức trách nhiệm tối đa 100 triệu
  • Tặng 6 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng thêm 01 tuần học * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP * 300% (không ít hơn 10 tuần)
  • Tặng hoặc phần mềm MyE (từ TP2) /hoặc phần mềm Monkey trong khóa học
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP, khi giới thiệu học viên( không thấp hơn 300.000đ).
  • Anh chị em ruột được giảm 5% học phí sau KM
  • Áp dụng trả góp lãi suất 0% trong vòng 9 tháng

 

Ưu đãi dành cho học viên lớp IELTS: 

 1. Học viên đóng học phí 1/2 khóa (2,5 tháng/khóa)
  • Tặng hoặc phần mềm MyE
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP, khi giới thiệu học viên( không thấp hơn 300.000đ).
  • Anh chị em ruột được giảm 400.000 vnđ sau KM
 2. Học viên đóng học phí 1 khóa (5 tháng/khóa)
  • Tặng bảo hiểm trụ cột gia đình hạng VÀNG  mức trách nhiệm tối đa 50 triệu
  • Tặng 2 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng thêm 01 tuần học * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP * 30% (không ít hơn 1 tuần)
  • Tặng hoặc phần mềm MyE
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP, khi giới thiệu học viên( không thấp hơn 300.000đ).
  • Anh chị em ruột được giảm 400.000 vnđ sau KM
 3. Học viên đóng học phí 2 khóa
  • Tặng bảo hiểm trụ cột gia đình hạng KIM CƯƠNG mức trách nhiệm tối đa 100 triệu
  • Tặng 2 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng thêm 01 tuần học * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP * 60% (không ít hơn 3 tuần)
  • Tặng hoặc phần mềm MyE
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP, khi giới thiệu học viên( không thấp hơn 300.000đ).
  • Anh chị em ruột được giảm 400.000 vnđ sau KM
  • Áp dụng trả góp lãi suất 0% trong vòng 6 tháng 
 4. Học viên đóng học phí 3 khóa
  • Tặng 02 bảo hiểm trụ cột gia đình hạng KIM CƯƠNG mức trách nhiệm tối đa 100 triệu
  • Tặng 3 phiếu bốc thăm trúng thưởng. 
  • Tặng set Balo, mũ, áo Talky
  • Tặng thêm 01 tuần học * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP * 100% (không ít hơn 5 tuần)
  • Tặng hoặc phần mềm MyE
  • Tặng hạn mức voucher HB 100.000 * số Ngôi sao Talky trên thẻ VIP, khi giới thiệu học viên( không thấp hơn 300.000đ).
  • Anh chị em ruột được giảm 400.000 vnđ sau KM
  • Áp dụng trả góp lãi suất 0% trong vòng 9 tháng 

 

Lưu ý: 

 • Học viên giới thiệu được tính khi học viên đó hoàn thiện học phí của khóa học
 • Các Ngân hàng áp dụng trả góp 0%: CityBank, SCB, VIB, HSBC, Vietcombank, ACB, OCB, Nam Á Bank, Standard Chartered.  

Yêu cầu: Phụ huynh có sổ tiết kiệm tương ứng tại ngân hàng mở thẻ tín dụng hoặc sao kê lương 3 tháng hoặc 6 tháng tùy vào ngân hàng, hợp đồng lao động trên 1 năm hoặc trên 3 năm tùy vào ngân hàng, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, chứng minh thư. 

 • Ưu đã áp dụng từ ngày 18/03/2021 – 31/03/2021
Tin tức

Lịch khai giảng Đăng kí học thử