Lớp học nhóm cho các học viên phổ thông
Chăm sóc học tập sẽ dựa vào mục tiêu học tập của từng học viên và nhận xét của giáo viên để đưa ra những tư vấn chính xác.
Xem thêm
Chăm sóc học viên chu đáo sau mỗi giờ ngoại khoá
Chăm sóc học tập sẽ dựa vào mục tiêu học tập của từng học viên và nhận xét của giáo viên để đưa ra những tư vấn chính xác.
Xem thêm
Giáo trình học soạn theo riêng theo độ tuổi.
Tùy theo năng lực tiếng Anh hiện tại của học viên cũng như mục tiêu học viên đang hướng tới, mỗi học viên sẽ được tư vấn một lộ trình học tập riêng biệt.
Xem thêm

Lịch khai giảng Đăng kí học thử