Lịch học các lớp

TÊN LỚP

GIỜ HỌC

GIÁO TRÌNH

FF 5.2

Thứ 2, 18h00 - 20h00
Thứ 7, 8h00 - 10h00

Family and Friends 5

PP2.1A

Thứ 2, 18h15 - 20h15
Thứ 7, 18h30 - 20h30

Prepare level 2

PS 1.2

Thứ 2, 18h00 - 19h30
Thứ 6, 18h00 - 19h30

My phonics 1

SUP 1.10

Thứ 2, 18h00 - 19h30
Thứ 7, 16h30 - 18h00

Superstot 1

FF 3.7

Thứ 3, 18h15 - 20h15
Thứ 7, 17h30 - 19h30

Family and Friends 3

Sol 4.5

Thứ 3, 18h00 - 20h00
Thứ 7, 18h00 - 20h00

Beyond

PS 2.1

Thứ 3, 18h15 - 19h45
Chủ nhật, 8h00 - 9h30

My Phonics 2

FF 4.3

Thứ 3, 18h00 - 20h00
Chủ nhật, 8h00 - 10h00

Family and Friends 4

Ielts 1.4

Thứ 4, 18h00 - 20h00
Chủ nhật, 8h00 - 10h00

IELTS

FF 3.6

Thứ 4, 18h15 - 20h15
Chủ nhật, 14h30 - 16h30

Family and Friends 3

TK 2.3

Thứ 4, 18h15 - 19h45
Thứ 7, 15h00 - 16h30

Super Safari 2

FF 3.5

Thứ 4, 18h15 - 20h15
Thứ 7, 14h30 - 16h30

Family and Friends 3

SAF 2.2

Thứ 4, 18h15 - 19h45
Chủ nhật, 14h30 - 16h00

Super Safari 2

FF 1.9

Thứ 5, 18h30 - 20h30
Chủ nhật, 18h30 - 20h30

Family and friends 1

TS 3a.1

Thứ 5, 18h15 - 20h15
Chủ nhật, 17h00 - 19h00

Oxford Discover 1

FF 4.4

Thứ 6, 18h15 - 20h15
Chủ nhật, 10h00 - 12h00

Family and Friends 4

PP 4.1

Thứ 6, 18h00 - 20h00
Chủ nhật, 18h00 - 20h00

Prepare level 4

FF 4 

Thứ 6, 17h30 - 19h30

Family and Friends 4

PP 3.1a

Thứ 6, 18h00 - 20h00
Chủ nhật, 16h30 - 18h30

Prepare level 3

TK 4.2

Thứ 6, 18h00 - 19h30

My phonics 2

Ielts 2.2

Chủ nhật, 8h00 - 10h00
Chủ nhật, 10h00 - 12h00

IELTS

 

Trung tâm Anh ngữ Talky / 0 bình luận / 24 - 12 - 2016

Viết bình luận

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ & KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ MIỄN PHÍ

(Chương trình dành riêng cho trẻ từ 4 - 15 tuổi)

(*)Bắt buộc phải nhập

(Lựa chọn chương trình đăng kí tại ô "Đăng ký")

Hoặc gọi đến hotline: 0966.799.488 - 0901.699.488