Ngôi sao Talky 2015

NGÔI SAO TALKY – giải thưởng vinh danh những học viên có thành tích xuất sắc tại trường và trung tâm Anh ngữ Talky, xin chúc mừng Sol 5.1 là lớp có nhiều học viên đạt được giải thưởng này nhất. Đây là 1 trong những lớp đầu tiên...