Đội ngũ giảng viên Talky

     Talky luôn đề cao chất lượng giảng dạy. Để có thể đáp ứng được yêu cầu đó, đội ngũ giáo viên của trung tâm đóng vai trò then chốt và quan trọng nhất.
Những thầy cô Việt Nam giảng dạy tại Talky đều là những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sư phạm, có khả năng chuyên môn. Các thầy cô hiện đang là giảng viên tại các trường đại học lớn tại Hà Nội.

Thầy QUÁCH MINH KHIẾT trình độ Thạc sỹ, chuyên gia ngữ âm. Cử nhân anh văn Đại học ngoại ngữ Hà Nội, thạc sĩ ngữ âm đại học Hà Nội. Giảng dạy tiếng Anh tại đại học Mở Hà Nội, đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Kinh nghiệm hơn 20 năm trong giảng dạy.


Thầy NGUYỄN BÁ KHƯƠNG


Thầy DENIS


Thầy SAM


LAURA


SINEAD


Lịch khai giảng Đăng kí học thử