Gương mặt xuất sắc: Vũ Phan Linh
Chúc mừng bạn Vũ Phan Linh học viên lớp TP3.1A đã xuất sắc đạt được chứng chỉ với kỹ năng speaking đạt điểm số tuyệt đối 5/5 khiên
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Vũ Hà My
Chúc mừng bạn Vũ Hà My học viên lớp TP 3.1A đã xuất sắc đạt được chứng chỉ FLYERS với tổng điểm 13/15 khiên
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Phạm Nhật Quang
Chúc mừng bạn Phạm Nhật Quang học viên lớp TJ 3.5A đã xuất sắc đạt được chứng chỉ FLYERS với kỹ năng speaking đạt điểm số tuyệt đối 5/5 khiên
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Lê Quang Dũng
Chúc mừng bạn Lê Quang Dũng học viên lớp TP 1.5C đã xuất sắc đạt được chứng chỉ STARTERS với số điểm tuyệt đối 15/15 khiên.
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Phạm Bảo Anh
Chúc mừng bạn Phạm Bảo Anh học viên lớp TJ2.5B đã xuất sắc đạt được chứng chỉ FLYERS với số điểm tuyệt đối 15/15 khiên
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Phạm Xuân Tuấn
Chúc mừng bạn Phạm Xuân Tuấn học viên lớp TP 1.5C đã xuất sắc đạt được chứng chỉ Starters với số điểm rất ấn tượng 14/15 khiên.
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Tô Ngọc Huyền
Chúc mừng bạn Tô Ngọc Huyền học viên lớp TJ2.1C LY đã xuất sắc đạt được chứng chỉ KET với điểm số rất cao, Kỹ năng Speaking của bạn đạt điểm cao nhất 144 điể...
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Kim Bảo Ngọc
Chúc mừng bạn Kim Bảo Ngọc học viên lớp TJ2.5B đã xuất sắc đạt được chứng chỉ FLYERS với số điểm rất ấn tượng 13/15 khiên
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Đinh Khánh Cát Anh
Chúc mừng bạn Đinh Khánh Cát Anh học viên lớp TJ2.5B đã xuất sắc đạt được chứng chỉ FLYERS với số điểm tuyệt đối 15/15 khiên
Xem thêm
Gương mặt xuất sắc: Phạm Minh Khuê
Phạm Thị Minh Khuê học viên lớp TJ4.3A đã xuất sắc đạt được chứng chỉ PET với số điểm rất ấn tượng Reading 147, Writing 152, Listening 147 và Speaking 154
Xem thêm

Lịch khai giảng Đăng kí học thử